Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Ogólne
 2. Dane osobowe (art. 4 nr 1 DS-GVO)

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe (zwane dalej również danymi). Są to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład takie dane jak nazwisko, adres, zawód, adres e-mail, stan zdrowia, dochód, stan cywilny, cechy genetyczne, numer telefonu oraz, w stosownych przypadkach, dane użytkownika, takie jak adres IP.

1.2 Osoba odpowiedzialna (art. 4 nr 7 DS-GVO)

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych w kontekście korzystania ze strony internetowej https://baeckerei-stralsund.de (dalej strona) jest Martin Krämer (dalej operator lub osoba odpowiedzialna). Dane kontaktowe to:

Opus Revisions und Montage GmbH
Torsten Maecker
Frankendamm 67 a
D-18439 Stralsund

Tel.: +49 3831 30 69 941

bewerbung@opus-revision.de

1.3 Możliwość zgłoszenia sprzeciwu

Jeśli chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych przez operatora zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, możesz to zrobić za pomocą danych kontaktowych podanych w nadruku. Należy pamiętać, że w przypadku takiego sprzeciwu korzystanie ze strony internetowej i pobieranie oferowanych tu usług może być możliwe tylko w ograniczonym zakresie lub wcale.

 1. Zakres i cele przetwarzania danych,Podstawa prawna, dostarczanie danych i czas ich przechowywania

2.1 Wywołanie i korzystanie z witryny internetowej

Przy każdym wejściu na stronę internetową i jej podstrony dane dotyczące użytkowania są przekazywane przez odpowiednią przeglądarkę internetową i zapisywane w plikach dziennika (pliki dziennika serwera). Przechowywane rekordy danych zawierają następujące dane:

 • Data i godzina pobrania
 • Nazwa wywoływanej podstrony
 • Adres IP
 • URL odsyłającego (oryginalny URL, z którego wszedłeś na stronę)
 • Ilość przesłanych danych
 • Informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki

Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) b) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane przez operatora są wymagane przez operatora, aby umożliwić Ci dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej. Są to dane, które z konieczności muszą być przetwarzane podczas korzystania z telemedium. W przeciwnym razie nie będzie można uzyskać dostępu do strony.

Pliki dziennika są analizowane przez operatora w formie anonimowej w celu dalszego doskonalenia strony internetowej i uczynienia jej bardziej przyjazną dla użytkownika, szybszego wyszukiwania i usuwania błędów oraz kontroli pojemności serwera. Można na przykład prześledzić, w jakim czasie strona internetowa cieszy się szczególną popularnością, a operator może podać odpowiednią ilość danych.

Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) f) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, chyba że nad takimi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Prawnie uzasadnionym interesem operatora jest dostarczanie stronie internetowej informacji i oferowanie usług swoim klientom oraz optymalizacja działania strony internetowej.

Twój adres IP zostanie usunięty lub zanonimizowany po zakończeniu użytkowania. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane w taki sposób, że nie można ich już przyporządkować do konkretnej lub możliwej do określenia lub zidentyfikowania osoby fizycznej albo tylko przy niewspółmiernie dużym nakładzie czasu, kosztów i pracy.

2.2 E-mail po kliknięciu

W pasku nawigacyjnym masz możliwość otwarcia e-maila skierowanego do operatora za pomocą jednego kliknięcia. Adres e-mail, który jest powiązany z Twoim programem pocztowym, jest automatycznie używany jako nadawca. Jeśli nie chcesz, aby Twój adres e-mail był pobierany w ten sposób, możesz to zmienić w ustawieniach danego programu pocztowego.

Operator przetwarza Twoje dane w celu komunikacji z Tobą i odpowiedzi na Twoją wiadomość. Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) b) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do realizacji środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jest to jednak konieczne, gdyż użytkownik nie może w inny sposób wysłać wiadomości do operatora.

Dane osobowe przetwarzane w ramach komunikacji zostaną usunięte po upływie ustawowych obowiązków przechowywania, chyba że osoba odpowiedzialna ma uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu. W każdym przypadku przechowywane będą tylko te dane, które są rzeczywiście absolutnie niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego celu. W miarę możliwości dane osobowe zostaną zanonimizowane.

2.3 Reklama

Jeżeli wyraziłeś zgodę lub przepis prawa na to pozwala, operator wykorzystuje Twoje dane w celach reklamowych. Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) f) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej i o ile interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie wymagają nadrzędności ochrony danych osobowych. Wykorzystanie danych do celów reklamowych stanowi uzasadniony interes operatora w rozumieniu art. 6 (1) f) DS-GVO. Operator stawia na aktywne prezentowanie swoich usług nowym i obecnym klientom.

Jako klient operatora będziesz regularnie otrzymywać drogą elektroniczną rekomendacje produktowe na podstawie zamówionych już produktów lub usług. W ten sposób operator chciałby wysłać Ci informacje o swoich usługach, które mogą Cię zainteresować na podstawie Twojego ostatniego zamówienia lub rezerwacji.

Podstawą prawną reklamy bezpośredniej jest § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG), zgodnie z którym w przypadku reklamy z wykorzystaniem poczty elektronicznej nie można zakładać nieuzasadnionego nękania w określonych tam przypadkach reklamy bezpośredniej. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się temu wykorzystaniu, nie ponosząc żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać rekomendacji lub wiadomości promocyjnych, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw. Wystarczy w tym celu wysłać SMS do operatora. Ponadto w każdym e-mailu znajduje się link do rezygnacji z subskrypcji.

Dane osobowe przetwarzane w celu reklamy zostaną usunięte, chyba że administrator danych będzie miał uzasadniony interes w ich dalszym przechowywaniu. W każdym przypadku przechowywane będą tylko te dane, które są rzeczywiście absolutnie niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego celu.

2.4 Stosowanie plików cookie

Operator wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to małe pakiety danych, zwykle składające się z liter i cyfr, które są zapisywane w przeglądarce podczas odwiedzania określonych stron internetowych. Pliki cookie pozwalają stronie internetowej rozpoznać Twoją przeglądarkę, śledzić Cię podczas przeglądania różnych sekcji strony internetowej i identyfikować Cię, gdy wracasz na stronę internetową. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, ale informacje o użytkowniku przechowywane przez operatora mogą być powiązane z danymi otrzymanymi i przechowywanymi w plikach cookies.

Informacje, które operator uzyskuje od Państwa za pomocą plików cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Rozpoznanie komputera użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej
 • Śledzenie aktywności użytkownika w zakresie przeglądania stron internetowych
 • Poprawa przyjazności strony dla użytkownika
 • Ocena korzystania z witryny internetowej
 • Działanie strony internetowej
 • Zapobieganie oszustwom i poprawa bezpieczeństwa strony internetowej
 • Indywidualny projekt strony internetowej uwzględniający potrzeby użytkowników

Cookies nie powodują żadnych szkód w przeglądarce. Nie zawierają one wirusów i nie pozwalają operatorowi na szpiegowanie użytkownika. Stosowane są 2 rodzaje plików cookies:

 • Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (pliki cookie sesji).
 • Z kolei trwałe pliki cookies mają maksymalny czas życia do 20 dni. Ten rodzaj plików cookie pozwala na rozpoznanie użytkownika, gdy powraca on na stronę internetową po jej opuszczeniu.

Za pomocą plików cookie operator może śledzić Państwa zachowania związane z użytkowaniem w wyżej wymienionych celach i w odpowiednim zakresie. Mają one również na celu umożliwienie Państwu surfowania po stronie operatora w sposób zoptymalizowany. Operator gromadzi również te dane wyłącznie w formie zanonimizowanej. Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) f) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych, są nadrzędne wobec tych interesów. Uzasadniony interes operatora polega na optymalnej prezentacji jego strony internetowej. Podanie danych jest konieczne, aby móc bezbłędnie wywołać stronę internetową operatora. Jeśli nie akceptujesz plików cookie lub usuwasz pliki cookie, które zostały już ustawione, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych strony internetowej.

Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (pliki cookie sesji). Z kolei trwałe pliki cookie mają maksymalny czas życia do 20 dni. Ten rodzaj plików cookie pozwala na rozpoznanie użytkownika, gdy powraca on na stronę internetową po jej opuszczeniu.

2.5 Tworzenie konta klienta

Na stronie internetowej masz możliwość założenia konta klienta. Rejestracja jest dobrowolna, gdyż zamówienie można złożyć również bez zakładania konta klienta.

Tutaj należy wprowadzić następujące informacje:

 • Salutacja
 • Imię i nazwisko
 • Ulica
 • Numer domu
 • Kod pocztowy
 • Lokalizacja
 • Kraj
 • Telefon
 • E-mail

Dopuszczalność przetwarzania opiera się na art. 6 (1) b) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą. Rejestracje dokonywane są na wniosek osoby, której dane dotyczą i służą realizacji środków przedumownych lub umownych.

Podanie danych jest obowiązkowe przy rejestracji. Bez tego przepisu rejestracja nie może się odbyć.

2.6 Proces zamawiania

Jeśli chcesz złożyć zamówienie na stronie internetowej Operatora, musisz podać następujące informacje, nawet jeśli nie zakładasz konta klienta:

 • Salutacja
 • Imię i nazwisko
 • Ulica
 • Numer domu
 • Kod pocztowy
 • Lokalizacja
 • Kraj
 • Telefon
 • E-mail

Operator przetwarza podane przez Państwa dane w celu obsługi procesu zamówienia i związanych z nim stosunków umownych. Są to dane, które są absolutnie niezbędne do przeprowadzenia wspomnianego procesu. Dane opcjonalne są odpowiednio oznaczone. Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) b) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych, które są realizowane na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji zamówienia lub rezerwacji jest realizacją umowy. Dane zbierane przez operatora są niezbędne do wykonania umowy, w przeciwnym razie zamówienie nie może zostać zrealizowane. Bez podania danych nie można złożyć zamówienia u operatora.

2.7 Stosowanie narzędzi do śledzenia

Google Analytics

Operator korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Wykorzystuje to opisane powyżej pliki cookies do zbierania np. informacji o systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej, adresie IP, stronie internetowej, którą użytkownik odwiedził wcześniej oraz dacie i czasie wizyty na stronie operatora. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google, Google przekaże te informacje również tym osobom trzecim. To wykorzystanie jest anonimowe lub pseudonimowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć bezpośrednio w Google http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information

Google Analytics korzysta z pliku cookie Double Click DART. Możesz wyłączyć korzystanie z pliku cookie DART, odwiedzając politykę prywatności sieci reklamowej Google i sieci reklamy treści.

Podczas korzystania z Google Analytics nie są zapisywane żadne bezpośrednie dane osobowe, a jedynie adres protokołu internetowego. Informacje te są wykorzystywane do automatycznego rozpoznania użytkownika przy następnej wizycie na stronie operatora oraz do ułatwienia nawigacji.

Możesz zapobiec instalacji plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień w swoim programie użytkownika Internetu (przeglądarce). W tym celu należy wyłączyć zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki.

Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) a) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach.

Dane osobowe zebrane w kontekście stosowania narzędzi śledzących zostaną usunięte, chyba że administrator ma uzasadniony interes w ich dalszym przechowywaniu. W każdym przypadku przechowywane będą tylko te dane, które są rzeczywiście absolutnie niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego celu. W miarę możliwości dane osobowe zostaną zanonimizowane.

2.8 Google Maps

Operator korzysta z serwisu mapowego Google Maps. Jest ona obsługiwana przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Poprzez jego użycie informacje o korzystaniu z witryny (np. data i godzina dostępu, adres IP itp.) są przekazywane na serwery Google w USA i przechowywane. Dane te są wykorzystywane przez Google do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania stron internetowych w oparciu o potrzeby. Może to również dotyczyć linku do Twojego konta użytkownika, o ile jesteś tam zalogowany. Jeśli nie chcesz tego robić, musisz się wylogować przed użyciem. Obowiązują warunki użytkowania i polityka prywatności Google. Jeśli wyłączysz lub zablokujesz skrypt Java w ustawieniach przeglądarki, możesz uniemożliwić działanie Map Google.

Operator korzysta z Google Maps, co umożliwia korzystanie z interaktywnych map do wyznaczania trasy. Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) f) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej i o ile interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie wymagają ochrony danych osobowych. Wykorzystanie danych w celu udostępnienia map do wyszukiwania tras stanowi uzasadniony interes operatora w rozumieniu art. 6 (1) f) DS-GVO. Ułatwia to dostęp do miejsca prowadzenia działalności przez operatora.

Dopuszczalność przetwarzania przez Google opiera się na art. 6 (1) a DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie danych odbywa się w celach określonych w polityce prywatności i regulaminie. Zgoda może być wyrażona podczas klikania w serwisie.

Podanie danych nie jest wymagane przez prawo ani niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje, że nie będziesz mógł skorzystać z funkcji.

Operator nie przechowuje żadnych danych osobowych poprzez integrację z Google Maps. Dane osobowe zebrane przez Google zostaną usunięte, chyba że podmiot odpowiedzialny ma uzasadniony interes w ich dalszym przechowywaniu. W każdym przypadku przechowywane będą tylko te dane, które są rzeczywiście absolutnie niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego celu. W miarę możliwości dane osobowe będą anonimizowane. Dane te będą przechowywane przez Google zgodnie z własnymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności i warunkach użytkowania Google.

2.9 YouTube

Na naszej stronie internetowej mamy osadzone filmy z YouTube. Ta usługa jest obsługiwana przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa ta jest wykorzystywana na naszej stronie internetowej w trybie rozszerzonej ochrony danych. Oznacza to, że informacje o korzystaniu ze strony internetowej (np. data i godzina dostępu, adres IP itp.) są przekazywane na serwery Google w USA i zapisywane dopiero po kliknięciu na filmy. Dane te będą wykorzystywane przez Google do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Może to również dotyczyć linku do Twojego konta użytkownika, o ile jesteś tam zalogowany. Jeśli nie chcesz tego robić, musisz się wylogować przed użyciem. Obowiązują warunki użytkowania i polityka prywatności Google.

Operator wykorzystuje filmy z serwisu YouTube, aby udostępnić Państwu filmy na różne tematy. Dopuszczalność tego przetwarzania opiera się na art. 6 (1) f) DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest konieczne do celów ochrony uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej i pod warunkiem, że nie przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Wykorzystanie danych w celu udostępnienia filmów do ilustracji stanowi uzasadniony interes operatora w rozumieniu art. 6 (1) f) DS-GVO.

Dopuszczalność przetwarzania przez Google opiera się na art. 6 (1) a DS-GVO, zgodnie z którym przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie danych odbywa się w celach określonych w polityce prywatności i regulaminie. Zgoda może być wyrażona podczas klikania w serwisie.

Podanie danych nie jest wymagane przez prawo ani niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje, że nie będziesz mógł skorzystać z funkcji.

Operator nie przechowuje żadnych danych osobowych poprzez integrację z YouTube. Dane osobowe zebrane z YouTube są usuwane, chyba że podmiot odpowiedzialny ma uzasadniony interes w ich dalszym przechowywaniu. W każdym przypadku przechowywane będą tylko te dane, które są rzeczywiście absolutnie niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego celu. W miarę możliwości dane osobowe będą anonimizowane. Dane te będą przechowywane przez Google zgodnie z własnymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności i warunkach użytkowania Google.

 1. Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia danych

3.1 Prawo do informacji (Art. 15 DS-GVO)

Na żądanie operator udzieli Państwu informacji, czy przetwarza dane dotyczące Państwa. Operator dołoży wszelkich starań, aby szybko rozpatrywać wnioski o udzielenie informacji.

3.2 Prawo do sprostowania (art. 16 DS-GVO)

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od administratora sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Pani/Pana bez zbędnej zwłoki.

3.3 Prawo do usunięcia danych (art. 17 DS-GVO)

Mają Państwo prawo zażądać od operatora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a operator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 (1) a)-f) DS-GVO.

3.4 Prawo do ograniczenia (Art. 18 DS-GVO)

Mają Państwo prawo żądać od operatora ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z warunków art. 18 (1) a)-d) DS-GVO.

3.5 Prawo do sprzeciwu (Art. 21 DS-GVO)

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 (1) e) lub f) DS-GVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Operator nie będzie już przetwarzał Twoich danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 GDPR, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W przypadku wiadomości prosimy o skorzystanie z adresu kontaktowego podanego w nadruku.

3.6 Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 DS-GVO)

Ma Pani/Pan prawo do otrzymania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które zostały przekazane przedsiębiorcy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony przedsiębiorcy, któremu dane zostały ujawnione.