Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Obecné
 2. Osobní údaje (čl. 4 č. 1 DS-GVO)

Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje (dále také "údaje"). Jedná se o všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se například o údaje, jako je jméno, adresa, povolání, e-mailová adresa, zdravotní stav, příjem, rodinný stav, genetické vlastnosti, telefonní číslo a případně uživatelské údaje, jako je IP adresa.

1.2 Odpovědná osoba (čl. 4 č. 7 DS-GVO)

Osobou odpovědnou za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek https://baeckerei-stralsund.de (dále jen "webové stránky") je Martin Krämer (dále jen "provozovatel" nebo "odpovědná osoba"). Kontaktní údaje jsou následující:

Opus Revisions und Montage GmbH
Torsten Maecker
Frankendamm 67 a
D-18439 Stralsund

Tel.: +49 3831 30 69 941

bewerbung@opus-revision.de

1.3 Možnost námitky

Pokud si přejete vznést námitku proti zpracování vašich údajů provozovatelem v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů jako celku nebo pro jednotlivá opatření, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tiráži. Vezměte prosím na vědomí, že v případě takové námitky může být používání webových stránek a vyhledávání zde nabízených služeb možné pouze v omezeném rozsahu nebo vůbec.

 1. Rozsah a účely zpracování údajů,Právní základ, poskytování údajů a doba jejich uchovávání

2.1 Vyvolání a používání webové stránky

Při každém přístupu na webové stránky a jejich podstránky jsou údaje o používání přenášeny příslušným internetovým prohlížečem a ukládány do protokolových souborů (protokolové soubory serveru). Uložené datové záznamy obsahují následující údaje:

 • Datum a čas načtení
 • Název volané podstránky
 • IP adresa
 • URL odkazu (původní URL, ze které jste na web přišli)
 • Množství přenesených dat
 • Informace o produktu a verzi použitého prohlížeče

Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO, podle kterého je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje zpracovávané provozovatelem jsou potřebné k tomu, aby vám umožnily přístup na webové stránky a jejich používání. Jedná se o údaje, které musí být nutně zpracovány během používání telemedia. V opačném případě nebudete mít přístup na webové stránky.

Provozovatel vyhodnocuje soubory protokolů v anonymizované podobě, aby mohl webové stránky dále vylepšovat a učinit je uživatelsky přívětivějšími, aby mohl rychleji vyhledávat a opravovat chyby a kontrolovat kapacitu serveru. Lze například vysledovat, v jakém čase je webová stránka obzvláště populární, a provozovatel může poskytnout odpovídající objem dat.

Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO, podle kterého je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud před těmito zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Oprávněným zájmem provozovatele je poskytovat informace o webových stránkách a nabízet služby svým zákazníkům a optimalizovat provoz webových stránek.

Vaše IP adresa bude po ukončení používání smazána nebo anonymizována. V případě anonymizace jsou IP adresy změněny tak, že je již nelze přiřadit konkrétní nebo určitelné nebo identifikovatelné či identifikovatelné fyzické osobě, nebo pouze s vynaložením nepřiměřeně velkého úsilí z hlediska času, nákladů a práce.

2.2 E-mail na kliknutí

Na navigačním panelu máte možnost jedním kliknutím otevřít e-mail adresovaný provozovateli. Jako odesílatel se automaticky použije e-mailová adresa, která je spojena s vaším e-mailovým programem. Pokud si nepřejete, aby byla vaše e-mailová adresa tímto způsobem vyhledávána, můžete to změnit v nastavení příslušného e-mailového programu.

Provozovatel zpracovává vaše údaje, aby s vámi mohl komunikovat a reagovat na vaši zprávu. Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO, podle kterého je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Poskytnutí údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Je to však nezbytné, protože uživatel jinak nemůže odeslat zprávu operátorovi.

Osobní údaje zpracovávané v rámci komunikace budou po uplynutí zákonné povinnosti uchovávání vymazány, pokud odpovědná osoba nemá oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání. V každém případě budou nadále uchovávány pouze ty údaje, které jsou skutečně nezbytně nutné k dosažení příslušného účelu. Osobní údaje budou pokud možno anonymizovány.

2.3 Reklama

Pokud jste k tomu dali souhlas nebo to umožňuje právní předpis, provozovatel používá vaše údaje pro reklamní účely. Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO, podle kterého je zpracování zákonné, pokud je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany a pokud zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů nevyžadují, aby ochrana osobních údajů měla přednost. Použití údajů pro reklamní účely představuje oprávněný zájem provozovatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Operátor si zakládá na aktivní prezentaci svých služeb novým i stávajícím zákazníkům.

Jako zákazník provozovatele budete pravidelně dostávat e-mailem doporučení produktů na základě již objednaných produktů nebo služeb. Tímto způsobem by vám provozovatel rád zaslal informace o svých službách, které by vás mohly zajímat na základě vaší poslední objednávky nebo rezervace.

Právním základem pro přímou reklamu je § 7 odst. 3 německého zákona o nekalé soutěži (UWG), podle kterého nelze v případě reklamy prostřednictvím elektronické pošty předpokládat nepřiměřené obtěžování v případech přímé reklamy, které jsou v něm uvedeny. Proti tomuto použití můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.

Pokud si již nepřejete dostávat doporučení nebo propagační zprávy, můžete to kdykoli odmítnout. Pro tento účel stačí zaslat operátorovi textovou zprávu. Kromě toho je v každém e-mailu uveden odkaz pro odhlášení z odběru.

Osobní údaje zpracovávané pro účely reklamy budou vymazány, pokud správce údajů nemá oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání. V každém případě budou nadále uchovávány pouze ty údaje, které jsou skutečně nezbytně nutné k dosažení příslušného účelu.

2.4 Používání souborů cookie

Provozovatel používá tzv. cookies. Jedná se o malé datové balíčky, obvykle složené z písmen a čísel, které se ukládají do prohlížeče při návštěvě určitých webových stránek. Soubory cookie umožňují webové stránce rozpoznat váš prohlížeč, sledovat vás při procházení různých sekcí webové stránky a identifikovat vás při návratu na webovou stránku. Soubory cookie neobsahují údaje, které by vás osobně identifikovaly, ale informace o vás uložené provozovatelem mohou být spojeny s údaji získanými ze souborů cookie a uloženými v nich.

Informace, které od vás provozovatel získá pomocí souborů cookie, mohou být použity k následujícím účelům:

 • Rozpoznání počítače uživatele při návštěvě webové stránky.
 • Sledování aktivit uživatele při prohlížení webových stránek.
 • Zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek
 • Vyhodnocení používání webových stránek
 • Provoz webových stránek
 • Prevence podvodů a zvýšení bezpečnosti webových stránek
 • Individuální design webových stránek s ohledem na potřeby uživatelů

Soubory cookie nezpůsobují prohlížeči žádné škody. Neobsahují viry a neumožňují operátorovi vás špehovat. Používají se 2 typy souborů cookie:

 • Dočasné soubory cookie se automaticky vymažou po zavření prohlížeče (soubory cookie relace).
 • Trvalé soubory cookie mají naopak maximální životnost až 20 dní. Tento typ souboru cookie umožňuje rozpoznat vás, když se na webovou stránku vrátíte po jejím opuštění.

Pomocí souborů cookie může provozovatel sledovat vaše chování při používání pro výše uvedené účely a v odpovídajícím rozsahu. Jejich účelem je také umožnit optimalizované procházení webových stránek provozovatele. Provozovatel shromažďuje tyto údaje rovněž pouze v anonymizované podobě. Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO, podle kterého je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud před těmito zájmy nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Oprávněný zájem provozovatele spočívá v optimalizované prezentaci jeho webových stránek. Poskytnutí údajů je nezbytné, aby bylo možné bezchybně vyvolat webové stránky provozovatele. Pokud nepřijmete soubory cookie nebo odstraníte již nastavené soubory cookie, může to vést k omezení funkčnosti webových stránek.

Dočasné soubory cookie se automaticky vymažou po zavření prohlížeče (soubory cookie relace). Naproti tomu trvalé soubory cookie mají maximální životnost 20 dní. Tento typ souboru cookie umožňuje rozpoznat vás, když se na webovou stránku vrátíte po jejím opuštění.

2.5 Vytvoření zákaznického účtu

Na webových stránkách máte možnost vytvořit si zákaznický účet. Registrace je dobrovolná, protože objednávku je možné zadat i bez vytvoření zákaznického účtu.

Zde je třeba zadat následující informace:

 • Pozdrav
 • Jméno a příjmení
 • Ulice
 • Číslo domu
 • Poštovní směrovací číslo
 • Umístění
 • Země
 • Telefon
 • E-mail

Přípustnost zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO, podle kterého je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Registrace se provádí na žádost subjektu údajů a slouží k provedení předsmluvních nebo smluvních opatření.

Poskytnutí údajů je pro registraci povinné. Bez tohoto ustanovení nelze registraci provést.

2.6 Proces objednávání

Pokud chcete na webových stránkách provozovatele zadat objednávku, musíte uvést následující údaje, a to i v případě, že si nevytvoříte zákaznický účet:

 • Pozdrav
 • Jméno a příjmení
 • Ulice
 • Číslo domu
 • Poštovní směrovací číslo
 • Umístění
 • Země
 • Telefon
 • E-mail

Provozovatel zpracovává vámi poskytnuté údaje za účelem vyřízení procesu objednávky a souvisejících smluvních vztahů. Jedná se o údaje, které jsou pro výše uvedený proces naprosto nezbytné. Nepovinné údaje jsou odpovídajícím způsobem označeny. Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO, podle kterého je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, která se provádějí na žádost subjektu údajů.

Zpracování vašich údajů za účelem objednávky nebo rezervace je plněním smlouvy. Údaje shromážděné provozovatelem jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jinak nelze zakázku realizovat. Bez poskytnutí těchto údajů nelze u provozovatele zadat objednávku.

2.7 Používání nástrojů pro sledování

Google Analytics

Provozovatel používá službu webové analýzy Google Analytics. Ten používá výše popsané soubory cookie, které shromažďují například informace o vašem operačním systému, prohlížeči, vaší IP adrese, dříve navštívené webové stránce a datu a čase vaší návštěvy na webové stránce provozovatele. Informace generované soubory cookie o vašem používání webových stránek budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google třetí strany, předá společnost Google tyto informace také těmto třetím stranám. Toto použití je anonymizované nebo pseudonymizované. Další informace o této akci najdete přímo na stránkách Google. http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information

Služba Google Analytics používá soubor cookie Double Click DART. Používání souboru cookie DART můžete zakázat v zásadách ochrany osobních údajů reklamní sítě a sítě pro inzerci obsahu společnosti Google.

Při používání služby Google Analytics se neukládají žádné přímé osobní údaje, pouze adresa internetového protokolu. Tyto informace se používají k automatickému rozpoznání při příští návštěvě webových stránek provozovatele a k usnadnění navigace.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením ve svém uživatelském internetovém programu (prohlížeči). Za tímto účelem musíte vypnout ukládání souborů cookie ve svém internetovém prohlížeči. Další informace naleznete v návodu k použití prohlížeče.

Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO, podle kterého je zpracování přípustné, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s používáním sledovacích nástrojů budou vymazány, pokud správce nemá oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání. V každém případě budou nadále uchovávány pouze ty údaje, které jsou skutečně nezbytně nutné k dosažení příslušného účelu. Osobní údaje budou pokud možno anonymizovány.

2.8 Mapy Google

Provozovatel používá mapovou službu Google Maps. Provozovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Při jeho použití jsou informace o používání webových stránek (například datum a čas přístupu, IP adresa atd.) přenášeny na servery společnosti Google v USA a ukládány. Tyto údaje používá společnost Google pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu svých webových stránek na základě potřeb. To může zahrnovat i odkaz na váš uživatelský účet, pokud jste v něm přihlášeni. Pokud si to nepřejete, musíte se před použitím odhlásit. Platí podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. Pokud v nastavení prohlížeče deaktivujete nebo zablokujete skript Java, můžete spuštění Map Google zabránit.

Provozovatel používá Mapy Google, které vám umožní používat interaktivní mapy pro vyhledávání tras. Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO, podle kterého je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany a pokud ochranu osobních údajů nevyžadují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Použití údajů za účelem zpřístupnění map pro vyhledávání tras představuje oprávněný zájem provozovatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. To usnadňuje přístup do místa podnikání provozovatele.

Přípustnost zpracování ze strany společnosti Google vychází z čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO, podle kterého je zpracování přípustné, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů. Zpracování údajů probíhá pro účely uvedené v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání. Souhlas lze udělit po kliknutí na službu.

Poskytnutí údajů není vyžadováno zákonem ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud údaje neuvedete, nebudete moci funkci použít.

Provozovatel neukládá žádné osobní údaje prostřednictvím integrace Map Google. Osobní údaje shromážděné společností Google budou vymazány, pokud odpovědná strana nemá oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání. V každém případě budou nadále uchovávány pouze ty údaje, které jsou skutečně nezbytně nutné k dosažení příslušného účelu. Osobní údaje budou pokud možno anonymizovány. Údaje budou uloženy společností Google v souladu s jejími vlastními předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání společnosti Google.

2.9 YouTube

Na našich webových stránkách máme vložená videa z YouTube. Tuto službu provozuje společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato služba se na našich webových stránkách používá v režimu rozšířené ochrany dat. To znamená, že informace o používání webových stránek (například datum a čas přístupu, IP adresa atd.) jsou přenášeny na servery společnosti Google v USA a ukládány pouze po kliknutí na videa. Tyto údaje bude společnost Google používat pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro účely návrhu svých webových stránek zaměřeného na poptávku. To může zahrnovat i odkaz na váš uživatelský účet, pokud jste v něm přihlášeni. Pokud si to nepřejete, musíte se před použitím odhlásit. Platí podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.

Provozovatel používá videa na YouTube, aby vám poskytl videa na různá témata. Přípustnost tohoto zpracování je založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO, podle kterého je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce nebo třetí strany a pokud nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Použití údajů pro účely zpřístupnění videí k ilustraci představuje oprávněný zájem provozovatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO.

Přípustnost zpracování ze strany společnosti Google vychází z čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO, podle kterého je zpracování přípustné, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro jeden nebo více konkrétních účelů. Zpracování údajů probíhá pro účely uvedené v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání. Souhlas lze udělit po kliknutí na službu.

Poskytnutí údajů není vyžadováno zákonem ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud údaje neuvedete, nebudete moci funkci použít.

Provozovatel neukládá žádné osobní údaje prostřednictvím integrace služby YouTube. Osobní údaje shromážděné z YouTube jsou vymazány, pokud odpovědná strana nemá oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání. V každém případě budou nadále uchovávány pouze ty údaje, které jsou skutečně nezbytně nutné k dosažení příslušného účelu. Osobní údaje budou pokud možno anonymizovány. Údaje budou uloženy společností Google v souladu s jejími vlastními předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách používání společnosti Google.

 1. Právo na informace, opravu, výmaz, omezení, námitku a přenositelnost údajů

3.1 Právo na informace (čl. 15 DS-GVO)

Provozovatel vám na požádání poskytne informace o tom, zda zpracovává údaje, které se vás týkají. Provozovatel se vynasnaží žádosti o informace vyřídit rychle.

3.2 Právo na opravu (článek 16 DS-GVO)

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

3.3 Právo na výmaz (článek 17 DS-GVO)

Máte právo požadovat od provozovatele, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly bezodkladně vymazány, a provozovatel je povinen osobní údaje bezodkladně vymazat, pokud nastane některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) DS-GVO.

3.4 Právo na omezení (čl. 18 DS-GVO)

Máte právo požadovat od provozovatele omezení zpracování, pokud je splněna jedna z podmínek čl. 18 odst. 1 písm. a) až d) DS-GVO.

3.5 Právo na námitku (čl. 21 DS-GVO)

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DS-GVO; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Provozovatel nebude vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.

Máte právo vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Pro zaslání zprávy použijte kontaktní adresu uvedenou v tiráži.

3.6 Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 DS-GVO)

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli provozovateli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by vám provozovatel, kterému byly údaje sděleny, bránil.